0%

Αναβάθμιση Ταμειακών Μηχανών και Φορολογικών Μηχανισμών

Παράταση πήρε, την τρίτη κατά σειρά όπως σας έχει ενημερώσει η  Witec Greece, η προθεσμία για την αναβάθμιση Ταμειακών Μηχανών και Φορολογικών Μηχανισμών.

Το αργότερο έως και την 30η Ιουνίου 2021, τελικά, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση τόσο των Ταμειακών Μηχανών, όσο και των Φορολογικών Μηχανισμών προκειμένου να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές.

Ενημερωθείτε εδώ